Starting in June 2024, we will be closed on Mondays and Tuesdays and open from Wednesday to Sunday.

Privacy Policy

Privacy Verklaring – SHOKUDO V.O.F.

SHOKUDO V.O.F. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens SHOKUDO V.O.F. verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

SHOKUDO V.O.F. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

SHOKUDO V.O.F. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • reacties op bezoekersvragen ingezonden via de website.
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
  • werving en selectie.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

SHOKUDO V.O.F. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • Gegevens over vragen en opmerkingen die worden ingezonden via onze website.
  • Persoonsgegevens voor werving en selectie.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt SHOKUDO V.O.F. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

SHOKUDO V.O.F. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SHOKUDO V.O.F. kan persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Gebruik social media

Op de website van SHOKUDO V.O.F. zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. SHOKUDO V.O.F. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

SHOKUDO V.O.F. houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door SHOKUDO V.O.F. verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van SHOKUDO V.O.F. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van SHOKUDO V.O.F. op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van SHOKUDO V.O.F. maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van SHOKUDO V.O.F. geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. SHOKUDO V.O.F. heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (​https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies)​ leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

 

Aanpassing privacy statement

SHOKUDO V.O.F. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website (https://shokudo.nl) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen via onze contact form.
Deze privacy verklaring is op 24 december 2020 vastgesteld.